BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (KHÓA XV) VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2021-2026)
Tuyển sinh năm học 2021 - 2022
Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
Tuyên truyền tác hại hút thuốc lá

Tin tiêu điểm

Tuyển dụng viên chức năm 2021
Ngày 05/04/2021, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 149/TB-CĐKT về việc Tuyển dụng viên chức năm 2021.
Hướng dẫn tra cứu thông tin Sinh viên - Học sinh
Hướng dẫn người học tra cứu thông tin cá nhân, thời khóa biểu, kết quả học tập, kết quả rèn luyện, ....
Hướng dẫn ghi sổ lên lớp
Ghi tóm tắt nội dung bài giảng, điểm danh sĩ số lớp, ghi điểm học tập của người học.
Chương trình đào tạo khóa 2019
Chương trình đào tạo khóa 2019 Ban hành theo Quyết định số 209/QĐ-CĐKT ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai. ...