Kế hoạch - Tuyển sinh năm học 2024 - 2025
Bộ tranh tuyên truyền, phổ biến về bảo vệ môi trường
Chương trình Kỹ năng số cơ bản (Digital Literacy)

Tin tiêu điểm

Đồng Nai tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024
(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 trên phạm vi toàn tỉnh.
Thông báo - Kinh phí và thời gian học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2023 - 2024
Ngày 24/4/2024. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 155/TB-CĐKT về Kinh phí và thời gian học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2023-2024
Học đại học ở Đồng Nai: Tại sao không?
Đồng Nai hiện có 6 trường đại học. Với lợi thế đóng chân trên địa bàn, các trường đại học ở Đồng Nai đang đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế để không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn cam kết việc làm đầu ra cho sinh viên.
Hồ sơ - Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2023 Hồ sơ - Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2023 Lý do đăng ký bổ sung: Tăng quy mô tuyển sinh/năm trình độ trung cấp, cao đẳng của các ngành nghề đào tạo theo qui định tại khoản 2 Điều 18 nghị định số 24/2022/NĐ - CP ngày 06 tháng 04 năm 2022. ...
Kế hoạch - Lần vết, khảo sát, giới thiệu việc làm năm 2024 Ngày 22/01/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 32/KH-CĐKT về việc Lần vết, khảo sát, giới thiệu việc làm năm 2024 ...

Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ sơ cấp lên trình độ trung cấp năm 2023 Ngày 23/11/2023. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 318/QĐ-CĐKT về việc ban hành Chương trình đào tạo liên thông giữa các cấp trình độ sơ cấp lên trình độ trung cấp năm 2023 ...
Cuộc thi trực tuyến về Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam Cuộc thi trực tuyến về Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam Ngày 05/4/2023. Trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 125/TB-CĐKT về việc Thi trực tuyến nhằm Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam ...

thegioixinh.net thienhaso.com