Thành lập lớp

04:23 | 02/08/2023
Ngày 02/8/2023. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 166/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp khóa 2023 - năm 2023
08:49 | 04/10/2022
Thành lập các lớp trình độ cao đẳng (liên thông) khóa 2022 Ngày 04/10/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 248/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ cao đẳng khóa 2022 (Liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng).
03:46 | 30/09/2022
Thành lập các lớp trình độ cao đẳng khóa 2022 Ngày 30/9/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 240/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ cao đẳng khóa 2022.
04:25 | 24/08/2022
Thành lập các lớp trình độ trung cấp khóa 2022 Ngày 24/8/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 173/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp khóa 2022.
09:07 | 31/12/2021
Ngày 31/12/2021. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 277/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2021 (Đợt 2 - năm 2021).
08:54 | 29/09/2021
Ngày 29/9/2021. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 194/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2021 (Đợt 1 - năm 2021).
03:07 | 15/12/2020
Ngày 15/12/2020. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 330/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2020 (Đợt 4 - năm 2020).
03:04 | 22/10/2020
Ngày 22/10/2020. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 282/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2020 (Đợt 3 - năm 2020).
03:00 | 04/09/2020
Ngày 04/9/2020. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 185/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2020 (Đợt 2 - năm 2020).
02:55 | 21/08/2020
Ngày 21/8/2020. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 154/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2020 (Đợt 1 - năm 2020).
03:00 | 08/10/2019
Ngày 08/10/2019. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 294/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp Khóa 2019 hệ Cao đẳng 3 năm, hệ Cao đẳng liên thông 1 năm
02:56 | 19/09/2019
Ngày 19/9/2021. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 249/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp Khóa 2019 hệ trung cấp

thegioixinh.net thienhaso.com