03:27 | 26/05/2023
Lịch công tác tháng 6/2023 Ngày 26/5/2023. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 6/2023 cho toàn trường.
09:15 | 11/05/2023
Thông báo - Xét công nhận tốt nghiệp năm 2023 - Đợt 01 Ngày 08/5/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 165/TB-CĐKT về việc Xét công nhận tốt nghiệp năm 2023 - Đợt 01
01:05 | 09/05/2023
Thông báo - Lệ phí xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng - năm 2023 Ngày 08/5/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 167/TB-CĐKT về Lệ phí xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng - năm 2023
12:59 | 09/05/2023
Kế hoạch - Xét tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2023 Ngày 08/5/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 168/KH-CĐKT về Xét tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2023
09:48 | 28/04/2023
Lịch công tác tháng 5/2023 Ngày 27/4/2023. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 5/2023 cho toàn trường.
10:47 | 25/04/2023
Thông báo - Kiểm tra tiến độ thực hiện theo kế hoạch 274/KH-CĐKT, ngày 23/8/2022 Ngày 24/4/2023. Hiệu trưởng trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 152/TB-CĐKT về việc Kiểm tra tiến độ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2022-2023 và công tác xây dựng chương trình đào tạo mở nghề mới
09:15 | 10/11/2022
Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Ngày 08/11/2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
09:49 | 26/10/2022
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Ngày 26/10/2022. Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2022/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
09:40 | 06/04/2022
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Ngày 06/4/2022. Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
09:22 | 05/04/2022
Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp Ngày 05/4/2022. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
09:28 | 30/03/2022
Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ Ngày 30/3/2022. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
08:51 | 02/03/2022
Ngày 02/3/2022. Giấy chứng nhận số 19/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

thegioixinh.net thienhaso.com