08:37 | 25/10/2019
Lịch trình giảng dạy giáo viên Ban hành theo thông báo số 439/TB-CĐKT, ngày 21/10/2019
03:20 | 16/10/2019
HSSV thực tập doanh nghiệp năm học 2019-2020 Ban hành theo thông báo số 431/TB-CĐKT, ngày 11/10/2019
03:04 | 16/10/2019
Nhà giáo thâm nhập thực tế 2019-2020 Ban hành theo thông báo số 430/TB-CĐKT, ngày 11/10/2019
08:55 | 02/10/2019
Tự Kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo Ban hành theo Kế hoạch 412/KH-CĐKT, ngày 02/10/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
12:00 | 23/09/2019
Qui định hệ thống bảo đảm chất lượng trường CĐKT ĐN Ban hành theo quyết định số 251/QĐ-CĐKT, ngày 23/9/2019 của Hiệu trường trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.
10:09 | 11/06/2018
Điều chỉnh, xây dựng hệ thống bài tập và bộ đề kiểm tra/thi của CTĐT năm 2017 Ban hành theo Kế hoạch 255/KH-CĐKT, ngày 11/6/2018
08:12 | 29/06/2020
Lịch công tác tháng 7/2020 Ngày 29/6/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 7/2020 cho toàn trường.
01:33 | 19/06/2020
Tuyên truyền tham gia thi Thông tin - Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 Ngày 12/6/2020, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 225/CĐKT về việc Tuyên truyền tham gia thi Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020.
07:39 | 28/05/2020
Lịch công tác tháng 6/2020 Ngày 28/5/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 6/2020 cho toàn trường.
11:00 | 29/04/2020
Lịch công tác tháng 5/2020 Ngày 29/4/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 5/2020 cho toàn trường.
03:45 | 28/02/2020
Lịch công tác tháng 03/2020 Ngày 28/02/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 03/2020 cho toàn trường.
10:52 | 31/12/2019
Lịch công tác tháng 01/2020 và tháng 02/2020 Ngày 30/12/2019. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 01/2020 và tháng 02/2020 cho toàn trường.
08:36 | 30/06/2020
Kế hoạch Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai 2020 Ngày 30/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 1154/KH-SKHCN về việc tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai 2020
09:40 | 31/03/2020
Công văn của Toàn án Nhân dân tối cao liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Ngày 30/3/2020, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đã ký văn bản gửi Chánh án Toà án Nhân dân các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc toà án hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh, trong đó có bệnh Covid-19.
06:44 | 08/01/2020
Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" Thực hiện Nghị định số: 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”
08:35 | 07/03/2019
Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng Ngày 07/03/2019, Bộ LĐTBXH ban hành thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
02:38 | 10/03/2017
Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Ngày 10/03/2017, Bộ LĐTBXH ban hành thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH, Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
02:37 | 10/03/2017
Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Ngày 10/03/2017, Bộ LĐTBXH ban hành thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH, Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

thegioixinh.net thienhaso.com