Xin ý kiến về dự thảo văn bản

Quy trình thực hiện công nhận tốt nghiệp

11:00 | 24/04/2020

MÃ SỐ

TÊN BIỂU MẪU

Giới thiệu Quy trình thực hiện công nhận tốt nghiệp

Đặc tả Quy trình xét kết quả học tập, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp

trung cấp, cao đẳng

BM01-QT09/P.ĐT

Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp học sinh sinh viên

BM02-QT09/P.ĐT

Bảng tổng kết kết quả học tập toàn khóa

BM03-QT09/P.ĐT

Quyết định thành lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp

BM04-QT09/P.ĐT

Danh sách HSSV xét điều kiện công nhận tốt nghiệp

BM05a-QT09/P.ĐT

Đơn xin xét tốt nghiệp

BM05b-QT09/P.ĐT

Danh sách học sinh sinh viên nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

BM06-QT09/P.ĐT

Biên bản họp hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp

BM07-QT09/P.ĐT

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh sinh viên

BM08-QT09/P.ĐT

Danh sách học sinh (sinh viên) được công nhận tốt nghiệp

Tải về toàn bộ Quy trình Quy trình thực hiện công nhận tốt nghiệp

Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com