Giới thiệu

03:56 | 23/05/2023
Lịch thi tuần thứ 41 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023
07:14 | 18/05/2023
Lịch thi tuần thứ 40 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023
02:15 | 10/05/2023
Lịch thi tuần thứ 39 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023
04:15 | 04/05/2023
Lịch thi tuần thứ 38 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023
07:52 | 24/04/2023
Lịch thi tuần thứ 37 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023
11:15 | 18/04/2023
Lịch thi tuần thứ 36 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023
09:22 | 11/04/2023
Lịch thi tuần thứ 35 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023
09:09 | 06/04/2023
Lịch thi tuần thứ 34 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023
07:37 | 06/04/2023
Cuộc thi trực tuyến về Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam Ngày 05/4/2023. Trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 125/TB-CĐKT về việc Thi trực tuyến nhằm Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam
07:27 | 28/03/2023
Lịch thi tuần thứ 33 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023
01:56 | 22/03/2023
Lịch thi tuần thứ 32 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023
04:13 | 15/03/2023
Lịch thi tuần thứ 31 (Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 27/3/2023 đến ngày 2/4/2023
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

thegioixinh.net thienhaso.com