Xét công nhận kết quả học tập toàn khóa và công nhận tốt nghiệp, đợt 1, tháng 7/2020
Kế hoạch Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai 2020
Tuyên truyền tác hại hút thuốc lá
Thông báo Tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Trường đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học năm 2020 - Hệ đào tạo từ xa

Tin tiêu điểm

Lịch công tác tháng 7/2020
Ngày 29/6/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 7/2020 cho toàn trường.
Tuyên truyền tham gia thi Thông tin - Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020
Ngày 12/6/2020, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 225/CĐKT về việc Tuyên truyền tham gia thi Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020.
Thông báo Phôi văn bằng trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hết hiệu lực ký công nhận tốt nghiệp
Ngày 09/6/2020, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 213/TB-CĐKT về việc Phôi văn bằng trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hết hiệu lực ký công nhận tốt nghiệp.
Chương trình đào tạo khóa 2019
Chương trình đào tạo khóa 2019 Ban hành theo Quyết định số 209/QĐ-CĐKT ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai. ...

thegioixinh.net thienhaso.com