Thông tin tuyển sinh năm 2023
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2023
Bộ tranh tuyên truyền, phổ biến về bảo vệ môi trường
Chương trình Kỹ năng số cơ bản (Digital Literacy)

Tin tiêu điểm

Sáng tạo mô hình dạy học trải nghiệm
Đối với lĩnh vực đào tạo nghề, hoạt động thực hành, trải nghiệm thực tế rất quan trọng, giúp sinh viên hình thành kỹ năng chuyên môn và năng lực giải quyết vấn đề, phù hợp với vị trí việc làm. Để làm được điều này, nhà trường cần có thiết bị dạy học phù hợp, đồng thời tăng cường cho sinh viên tham gia thực tập tại doanh nghiệp.
Danh sách học sinh khóa 2023 (trình độ đào tạo trung cấp)
Danh sách học sinh khóa 2023 (trình độ đào tạo trung cấp)
Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy trình, công cụ và biểu mẫu, sổ sách hệ thống bảo đảm chất lượng
Ngày 28/7/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 263 về việc Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy trình, công cụ và biểu mẫu, sổ sách hệ thống bảo đảm chất lượng
Thông tin tuyển sinh năm 2023
Thông tin tuyển sinh năm 2023 Trường đào tạo nghề theo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ cao đẳng (liên thông từ trình độ trung cấp), trình độ đại học (liên thông từ trình độ cao đẳng). Liên kết đào tạo theo yêu cầu ...
Công Ty Tôn Phương Nam thông báo tuyển dụng
Công Ty Tôn Phương Nam thông báo tuyển dụng Công ty Tôn Phương Nam là đơn vị liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP với Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) và Công ty FIW STEEL SDN. BHD (Malaysia). Chuyên sản xuất tôn mạ và tôn ...
Chương trình đào tạo năm 2022
Chương trình đào tạo năm 2022 Ngày 29/4/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 84/QĐ-CĐKT về việc ban hành Chương trình đào tạo năm 2022 các nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp. Ngày 10/5/2022. Ban giám hiệu ...
Cuộc thi trực tuyến về Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam Cuộc thi trực tuyến về Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam Ngày 05/4/2023. Trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 125/TB-CĐKT về việc Thi trực tuyến nhằm Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam ...

thegioixinh.net thienhaso.com