Kế hoạch - Tuyển sinh năm học 2024 - 2025
Bộ tranh tuyên truyền, phổ biến về bảo vệ môi trường
Chương trình Kỹ năng số cơ bản (Digital Literacy)

Tin tiêu điểm

Bản tin - Khởi nghiệp Đồng Nai - Số 1 - Năm 2024
Khởi nghiệp Đồng Nai - Số 1 (tháng 3/2024)
Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng
Phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạn tài sản trên không gian mạng và biện pháp phòng ngừa
Sẽ tổng kiểm tra các bãi gửi xe xung quanh các trường học
(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới trên toàn tỉnh.
Hồ sơ - Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2023 Hồ sơ - Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2023 Lý do đăng ký bổ sung: Tăng quy mô tuyển sinh/năm trình độ trung cấp, cao đẳng của các ngành nghề đào tạo theo qui định tại khoản 2 Điều 18 nghị định số 24/2022/NĐ - CP ngày 06 tháng 04 năm 2022. ...
Kế hoạch - Lần vết, khảo sát, giới thiệu việc làm năm 2024 Ngày 22/01/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 32/KH-CĐKT về việc Lần vết, khảo sát, giới thiệu việc làm năm 2024 ...

Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ sơ cấp lên trình độ trung cấp năm 2023 Ngày 23/11/2023. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 318/QĐ-CĐKT về việc ban hành Chương trình đào tạo liên thông giữa các cấp trình độ sơ cấp lên trình độ trung cấp năm 2023 ...
Cuộc thi trực tuyến về Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam Cuộc thi trực tuyến về Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam Ngày 05/4/2023. Trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 125/TB-CĐKT về việc Thi trực tuyến nhằm Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam ...

thegioixinh.net thienhaso.com