Cảnh báo kết quả học tập

02:42 | 30/03/2024
Thông báo - Cảnh báo kết quả học tập đối với SV-HS, học kỳ 1, năm học 2023-2024 Ngày 29/03/2024. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 121/TB-CĐKT về việc Cảnh báo kết quả học tập khoá K21TC3, K21CD3, K22TC3, K22CD3, K23TC3, K23CD1, K23CD3 học kỳ 1 năm học 2023-2024

thegioixinh.net thienhaso.com