Văn bản pháp luật

08:36 | 30/06/2020
Kế hoạch Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai 2020 Ngày 30/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 1154/KH-SKHCN về việc tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai 2020
09:40 | 31/03/2020
Công văn của Toàn án Nhân dân tối cao liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Ngày 30/3/2020, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đã ký văn bản gửi Chánh án Toà án Nhân dân các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc toà án hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh, trong đó có bệnh Covid-19.
06:44 | 08/01/2020
Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" Thực hiện Nghị định số: 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”
08:35 | 07/03/2019
Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng Ngày 07/03/2019, Bộ LĐTBXH ban hành thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
02:38 | 10/03/2017
Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Ngày 10/03/2017, Bộ LĐTBXH ban hành thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH, Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
02:37 | 10/03/2017
Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Ngày 10/03/2017, Bộ LĐTBXH ban hành thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH, Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
09:15 | 02/03/2017
Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng Ngày 02/03/2017, Bộ LĐTBXH ban hành thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
12:44 | 01/03/2017
Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo Ngày 01/03/2017, Bộ LĐTBXH ban hành thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH, Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
04:00 | 18/06/2012
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá Luật số: 09/2012/QH13 - Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

thegioixinh.net thienhaso.com