Văn bản pháp luật

01:43 | 22/09/2023
Nghị định - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Ngày 17/7/2023. Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
11:24 | 09/09/2023
Thông tư - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Ngày 28/8/2023. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
03:21 | 07/09/2023
Ngày 06/9/2023. Tổng cục giáo dục nghề nghiệp ban hành Công văn số 1803/TCGDNN-VP, Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
01:42 | 12/06/2023
Quy định về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023. Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP Quy định về tinh giản biên chế
09:15 | 10/11/2022
Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Ngày 08/11/2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
09:49 | 26/10/2022
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Ngày 26/10/2022. Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2022/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
09:40 | 06/04/2022
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Ngày 06/4/2022. Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
09:22 | 05/04/2022
Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp Ngày 05/4/2022. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
09:28 | 30/03/2022
Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ Ngày 30/3/2022. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
08:51 | 02/03/2022
Ngày 02/3/2022. Giấy chứng nhận số 19/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
08:26 | 21/10/2021
Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH, Quy định về Điều lệ trường cao đẳng Ngày 21/10/2021, Bộ LĐ-TBXH ban hành thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH, Quy định về Điều lệ trường cao đẳng
10:05 | 27/08/2021
Ngày 27/8/2021. Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Trang:   1 | 2 | 3

thegioixinh.net thienhaso.com