Văn bản pháp luật

09:15 | 10/11/2022
Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Ngày 08/11/2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
09:49 | 26/10/2022
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Ngày 26/10/2022. Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2022/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
09:40 | 06/04/2022
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Ngày 06/4/2022. Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
09:22 | 05/04/2022
Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp Ngày 05/4/2022. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
09:28 | 30/03/2022
Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ Ngày 30/3/2022. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
08:51 | 02/03/2022
Ngày 02/3/2022. Giấy chứng nhận số 19/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
08:26 | 21/10/2021
Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH, Quy định về Điều lệ trường cao đẳng Ngày 21/10/2021, Bộ LĐ-TBXH ban hành thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH, Quy định về Điều lệ trường cao đẳng
10:05 | 27/08/2021
Ngày 27/8/2021. Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
09:55 | 07/07/2021
Ngày 07/7/2021. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
10:18 | 06/07/2021
Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 Ngày 06/7/2021, Giám đốc sở Nội vụ ban hành Quyết định số 168/QĐ-SNV về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021.
10:24 | 30/12/2020
Ngày 30/12/2020. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
08:38 | 30/12/2020
Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH, Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN Ngày 30/12/2020, Bộ LĐ-TBXH ban hành thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN
Trang:   1 | 2 | 3

thegioixinh.net thienhaso.com