Văn bản pháp luật

08:38 | 29/02/2024
Thông tư - Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH - Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
01:37 | 18/10/2023
Nghị định - Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung Ngày 29/9/2023. Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP về việc Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
01:43 | 22/09/2023
Nghị định - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Ngày 17/7/2023. Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
11:24 | 09/09/2023
Thông tư - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Ngày 28/8/2023. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
03:21 | 07/09/2023
Ngày 06/9/2023. Tổng cục giáo dục nghề nghiệp ban hành Công văn số 1803/TCGDNN-VP, Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
01:42 | 12/06/2023
Quy định về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023. Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP Quy định về tinh giản biên chế
09:15 | 10/11/2022
Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Ngày 08/11/2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
09:49 | 26/10/2022
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Ngày 26/10/2022. Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2022/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
09:40 | 06/04/2022
Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Ngày 06/4/2022. Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
09:22 | 05/04/2022
Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp Ngày 05/4/2022. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
09:28 | 30/03/2022
Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ Ngày 30/3/2022. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ
08:51 | 02/03/2022
Ngày 02/3/2022. Giấy chứng nhận số 19/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
Trang:   1 | 2 | 3 | 4

thegioixinh.net thienhaso.com