Đề thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun

05:24 | 27/05/2022
Ngân hàng đề các nghề khóa 2021
05:24 | 27/05/2022
Ngân hàng đề các nghề khóa 2020
05:24 | 27/05/2022
Ngân hàng đề các nghề khóa 2019
02:09 | 16/02/2022
Đề thi các môn chung Đề thi các môn chung: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Anh văn giao tiếp, Giáo dục quốc phòng - An ninh, Tin học.
08:20 | 15/02/2022
Đề thi các môn cơ sở công nghệ thông tin Đề thi các môn cơ sở công nghệ thông tin: Soạn thảo văn bản; Lập bảng tính; Xây dựng bài thuyết trình; Lập trình căn bản; Lắp ráp và cài đặt máy tính; Mạng máy tính; Xử lý ảnh Hệ điều hành Windows Server; Thiết kế trang Web.
10:16 | 15/02/2022
Đề thi các môn kỹ thuật cơ sở Đề thi các môn kỹ thuật cơ sở: An toàn lao động - Tổ chức sản xuất; Vẽ kỹ thuật 1; Vẽ kỹ thuật 2; Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật; Vật liệu cơ khí; AutoCad; Cơ kỹ thuật.
08:37 | 15/02/2022
Đề thi môn Anh văn chuyên ngành Đề thi môn Anh văn chuyên ngành cho 13 nghề đào tạo: AVCN May thời trang; AVCN Chế biến thực phẩm; AVCN Kế toán doanh nghiệp; AVCN Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; AVCN Điện tử công nghiệp; AVCN Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; AVCN Cắt gọt kim loại; AVCN Nguội sửa chữa máy công cụ; AVCN Công nghệ ô tô; AVCN Hàn; AVCN Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; AVCN Công nghệ thông tin; AVCN Điện công nghiệp.
04:05 | 02/02/2022
Đề thi các môn nghề Công nghệ ô tô Đề thi các môn nghề: Công nghệ ô tô
09:35 | 02/02/2022
Đề thi các môn nghề Công nghệ may Đề thi các môn nghề: Công nghệ may
03:32 | 01/02/2022
Đề thi các môn nghề Cắt gọt kim loại Đề thi các môn nghề: Cắt gọt kim loại
02:31 | 01/02/2022
Đề thi các môn nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí Đề thi các môn nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
10:27 | 01/02/2022
Đề thi các môn nghề Nguội sửa chữa máy công cụ Đề thi các môn nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ
Trang:   1 | 2

thegioixinh.net thienhaso.com