Tốt nghiệp

03:02 | 27/12/2022
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 (Đợt 3) Ngày 26/12/2022, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 468A/TB-CĐKT về việc Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022_Đợt 3
03:02 | 12/09/2022
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 (Đợt 2) Ngày 12/9/2022, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 324/TB-CĐKT về việc Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022_Đợt 2
03:02 | 01/07/2022
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 - Đợt 1 Ngày 30/6/2022. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 - Đợt 1.
11:57 | 23/12/2021
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2021 Ngày 22/12/2021, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 391/TB-CĐKT về việc Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2021
10:09 | 29/09/2021
Danh sách SV-HS (Trung tâm GDNN-GDTX Tp Long Khánh) tốt nghiệp (Đợt 3 - năm 2021) Ngày 29/9/2021, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã thông qua danh sách Học sinh học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai được Tốt nghiệp đợt 3 năm 2021
10:53 | 23/09/2021
Danh sách SV-HS tốt nghiệp (Đợt 3 - năm 2021) Ngày 22/9/2021, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã thông qua danh sách Sinh viên, Học sinh được Tốt nghiệp đợt 3 năm 2021
04:04 | 16/06/2021
Ngày 16/6/2021, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 226/TB-CĐKT về việc Kết quả xét Công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng năm 2021 - Đợt 2
06:01 | 22/12/2020
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai thông báo Danh sách xét công nhận kết quả học tập, kết quả thi và tốt nghiệp tháng 12/2020

thegioixinh.net thienhaso.com