Hội đồng trường

02:53 | 21/06/2023
Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai nhiệm kỳ 2023 - 2028 Ngày 19/6/2023. Chủ tịch Hội đồng trường trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Nghị quyết 01/NQ-HĐTr về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023 - 2028
02:41 | 21/06/2023
Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Ngày 19/6/2023. Chủ tịch Hội đồng trường trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Nghị quyết 01/NQ-HĐTr về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng trường Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

thegioixinh.net thienhaso.com