Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

09:34 | 07/12/2023
Hồ sơ - Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2023 Lý do đăng ký bổ sung: Tăng quy mô tuyển sinh/năm trình độ trung cấp, cao đẳng của các ngành nghề đào tạo theo qui định tại khoản 2 Điều 18 nghị định số 24/2022/NĐ - CP ngày 06 tháng 04 năm 2022.

thegioixinh.net thienhaso.com