THÔNG TIN

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trườngDANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA TRƯỜNG
TT Họ và tên Bộ phận Năm sinh Học vị, chức danh, chức vụ
I. Ban giám hiệu
1 Huỳnh Lê Tuấn Dũng Hiệu trưởng 1972 Kỹ sư chế tạo máy, Thạc sỹ CNTT
2 Ngô Kim Lân Phó Hiệu trưởng 1976 Thạc sỹ Kỹ thuật điện
3 Phạm Quang Trung Phó Hiệu trưởng 1977 Th.s Quản lý khoa học và công nghệ
II. Các tổ chức Đảng, Đoàn, Công đoàn, ...
4 Huỳnh Lê Tuấn Dũng Bí thư Đảng bộ 1972 Kỹ sư chế tạo máy, Thạc sỹ CNTT
5 Mai Đức Anh Bí thư Đoàn trường 1985 Thạc sỹ Giáo dục học
6 Phạm Quang Trung Chủ tịch Công đoàn 1977 Th.s Quản lý khoa học và công nghệ
III. Các phòng chuyên môn
7 Cao Thị Xuân Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính 1980 Thạc sỹ Luật hành chính
8 Vũ Điệp Châu Trưởng phòng Kế toán -Tài vụ 1973 Cử nhân Kế toán
9 Trần Xuân Hiếu Trưởng phòng Đào tạo 1972 Thạc sỹ Kỹ thuật điện
10 Đoàn Thu Cúc Trưởng phòng Công tác - Học sinh sinh viên 1978 Cử nhân Anh văn
IV. Các khoa chuyên môn
11 Lê Ngọc Tuyền Trưởng khoa Cơ bản - Kỹ thuật cơ sở 1979 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
12 Nguyễn Việt Dũng Trưởng khoa Công nghệ hóa 1984 Thạc sỹ Hóa
13 Mai Thành Phúc Trưởng khoa Cơ khí chế tạo 1966 Thạc sỹ Chế tạo máy
14 Vũ Điệp Châu Trưởng khoa khoa Kinh tế 1973 Cử nhân kế toán
15 Dương Ngọc Quân Trưởng khoa Điện – Điện lạnh 1976 Thạc sỹ Kỹ thuật điện
16 Lê Thanh Bình Trưởng khoa Điện tử 1976 Kỹ sư Điện tử
17 Thái Quốc Thắng Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1973 Thạc sỹ Công nghệ thông tin
18 Đàm Văn Chí Trưởng khoa Công nghệ may 1980 Thạc sỹ Công nghệ Dệt-May
19 Nguyễn Văn Mịch Trưởng khoa Công nghệ ô tô 1983 Thạc sỹ Cơ khí động lực