Văn bản nội bộ

03:27 | 26/05/2023
Lịch công tác tháng 6/2023 Ngày 26/5/2023. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 6/2023 cho toàn trường.
09:15 | 11/05/2023
Thông báo - Xét công nhận tốt nghiệp năm 2023 - Đợt 01 Ngày 08/5/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 165/TB-CĐKT về việc Xét công nhận tốt nghiệp năm 2023 - Đợt 01
01:05 | 09/05/2023
Thông báo - Lệ phí xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng - năm 2023 Ngày 08/5/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 167/TB-CĐKT về Lệ phí xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng - năm 2023
12:59 | 09/05/2023
Kế hoạch - Xét tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2023 Ngày 08/5/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 168/KH-CĐKT về Xét tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2023
09:48 | 28/04/2023
Lịch công tác tháng 5/2023 Ngày 27/4/2023. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 5/2023 cho toàn trường.
10:47 | 25/04/2023
Thông báo - Kiểm tra tiến độ thực hiện theo kế hoạch 274/KH-CĐKT, ngày 23/8/2022 Ngày 24/4/2023. Hiệu trưởng trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 152/TB-CĐKT về việc Kiểm tra tiến độ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2022-2023 và công tác xây dựng chương trình đào tạo mở nghề mới
10:45 | 25/04/2023
Thông báo - Triển khai công tác Tự kiểm định chất lượng cơ sở GDNN - năm 2023 Ngày 24/4/2023. Hiệu trưởng trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 154/TB-CĐKT về việc Triển khai công tác Tự kiểm định chất lượng cơ sở GDNN - năm 2023
07:02 | 19/04/2023
Kế hoạch - Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp - năm 2023 Ngày 12/4/2023. Hiệu trưởng trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 138/KH-CĐKT về Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp - năm 2023
10:50 | 18/04/2023
Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; 30/4 và 01/5 năm 2023 Ngày 17/4/2023. Hiệu trưởng trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 143/TB-CĐKT về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; 30/4 và 01/5 năm 2023
03:56 | 03/04/2023
Tham gia chiến dịch truyền thông "Kết nối tuyển sinh năm 2023" Ngày 03/4/2023. Hiệu trưởng trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 121/TB-CĐKT về Tham gia chiến dịch truyền thông "Kết nối tuyển sinh năm 2023"
04:00 | 30/03/2023
Thành lập Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh năm 2023 Ngày 30/3/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Quyết định số 72/QĐ-CĐKT về việc Thành lập Ban giúp việc Hội đồng tuyển sinh năm 2023
03:45 | 30/03/2023
Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2023
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

thegioixinh.net thienhaso.com