Văn bản nội bộ

12:08 | 14/10/2020
Ngày 14/10/2020, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 268/QĐ-CĐKT về Quy định chế độ làm việc của nhà giáo (Sửa đổi, bổ sung quyết định số 122/QĐ-CĐKT ngày 20/7/2017).
12:05 | 14/10/2020
Ngày 14/10/2020, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 439/QĐ-CĐKT về việc Huấn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông hệ GDTX.
01:00 | 12/10/2020
Ngày 12/10/2020, Hiệu trưởng ban hành Hướng dẫn số 437/HD-CĐKT về việc Đánh giá, phân loại viên chức.
12:52 | 12/10/2020
Ngày 12/10/2020, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 438/TB-CĐKT về việc Đánh giá công vụ; Đánh giá, phân loại viên chức năm 2020.
02:05 | 08/10/2020
Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt 2, tháng 10/2020)
12:33 | 05/10/2020
Ngày 05/10/2020, Hiệu trưởng ban hành Quy định số 419/QĐ-CĐKT về việc tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN cấp cơ sở năm 2020.
12:26 | 05/10/2020
Ngày 05/10/2020, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 417/KH-CĐKT về việc Hội giảng nhà giáo GDNN cấp cơ sở năm 2020.
11:24 | 29/09/2020
Ngày 29/9/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 10/2020 cho toàn trường.
02:22 | 25/09/2020
Ngày 25/9/2020, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 238/QĐ-CĐKT về việc Thành lập Ban giúp việc Hội đồng thi kiểm tra/thi kết thúc môn học năm học 2020 - 2021
02:18 | 25/09/2020
Ngày 25/9/2020, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 237/QĐ-CĐKT về việc Thành lập Hội đồng kiểm tra, thi kết thúc môn học năm học 2020 - 2021
02:15 | 25/09/2020
Ngày 25/9/2020, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 236/QĐ-CĐKT về việc Thành lập ban Tự kiểm tra, giám sát và tự đánh giá, kiểm định hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm học 2020 - 2021
02:04 | 25/09/2020
Ngày 25/9/2020, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 235/QĐ-CĐKT về việc Thành lập Hội đồng sư phạm năm học 2020 - 2021
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

thegioixinh.net thienhaso.com