Văn bản nội bộ

08:17 | 30/11/2023
Lịch công tác tháng 12/2023 Ngày 28/11/2023. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 12/2023 cho toàn trường.
08:58 | 28/11/2023
Kế hoạch - Đăng ký hoạt động GDNN: mở mã nghề đào tạo Ngày 27/11/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 460/KH-CĐKT về việc Đăng ký hoạt động GDNN: mở mã nghề đào tạo
07:51 | 17/11/2023
Kế hoạch - Tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2023 Ngày 14/11/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 444/KH-CĐKT về việc Tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2023
02:37 | 13/11/2023
Thông báo - Xét công nhận tốt nghiệp năm 2023 - Đợt 03 Ngày 13/11/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 436/TB-CĐKT về việc Xét công nhận tốt nghiệp năm 2023 - Đợt 03
10:16 | 09/11/2023
Thông báo - Lễ tổng kết năm học 2022-2023; Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Ngày 08/11/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 427/TB-CĐKT về việc tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023; Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
10:10 | 30/10/2023
Lịch công tác tháng 11/2023 Ngày 28/10/2023. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 11/2023 cho toàn trường.
03:34 | 02/10/2023
Quyết định - Điều chỉnh, bổ sung một số Quy trình và biểu mẫu, sổ sách Ngày 22/9/2023. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 233/QĐ-CĐKT về việc Điều chỉnh, bổ sung một số Quy trình và biểu mẫu, sổ sách của quyết định số 157/QĐ-CĐKT ngày 24/8/2020 V/v Ban hành Quy định về quy trình, công cụ và biểu mẫu, sổ sách hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp
03:34 | 02/10/2023
Lịch công tác tháng 10/2023 Ngày 28/9/2023. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 10/2023 cho toàn trường.
01:43 | 18/09/2023
Kế hoạch - Tổ chức lễ "Trao bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Ngày hội việc làm 2023" Ngày 18/9/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 343/KH-CĐKT về việc Tổ chức lễ "Trao bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Ngày hội việc làm 2023"
02:33 | 13/09/2023
Kế hoạch - Tự kiểm tra /giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng Giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 - 2024 Ngày 12/9/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 337/KH-CĐKT về việc Tự kiểm tra/giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng Giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 - 2024
03:16 | 06/09/2023
Ngày 06/9/2023. Ban giám hiệu ban hành Kế hoạch số 322/KH-CĐKT về việc Học tập, thực tập tại doanh nghiệp và thâm nhập thực tế của nhà giáo - năm học 2023-2024
03:12 | 04/09/2023
Ngày 04/9/2023. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 201/QĐ-CĐKT về việc Thành lập Ban giúp việc Hội đồng thi năm học 2023-2024
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10