Văn bản nội bộ

09:42 | 29/05/2024
Thông báo - Các nghề học tại cơ sở 1 (Áp dụng cho khoá tuyển sinh năm 2024) Ngày 29/5/2024. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 200/TB-CĐKT về việc các nghề học tại cơ sở 1 (Áp dụng cho khoá tuyển sinh năm 2024)
10:33 | 02/05/2024
Thông báo - Xét công nhận tốt nghiệp năm 2024 - Đợt 01 Ngày 02/5/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành thông báo số 161/TB-CĐKT về việc Xét công nhận tốt nghiệp năm 2024 - Đợt 01
10:22 | 02/05/2024
Thông báo - Xét kết quả học tập khoá 21CD3, khoá 21TC3 của học kỳ 2 và học trả nợ môn Ngày 02/5/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 162/TB-CĐKT về việc Xét kết quả học tập khoá 21CD3, khoá 21TC3 của học kỳ 2 và học trả nợ môn
10:01 | 02/05/2024
Quyết định - Thành lập Ban giám khảo và Ban hành Qui định Hội thi Hội giảng GDNN cấp cơ sở năm học 2023 - 2024 Ngày 02/5/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành quyết định số 82/QĐ-CĐKT về việc Thành lập Ban giám khảo và Ban hành Qui định Hội thi Hội giảng GDNN cấp cơ sở năm học 2023-2024
02:24 | 24/04/2024
Lịch công tác tháng 05/2024 Ngày 24/4/2024. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 05/2024 cho toàn trường.
02:15 | 29/03/2024
Kế hoạch - Hội giảng nhà giáo GDNN cấp cơ sở năm 2024 Ngày 29/3/2024. Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 122/KH-CĐKT về việc Hội giảng nhà giáo GDNN cấp cơ sở năm 2024
01:54 | 27/03/2024
Lịch công tác tháng 04/2024 Ngày 27/3/2024. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 03/2024 cho toàn trường.
01:23 | 27/03/2024
Thông báo - Quản lý và tổ chức lớp học của Nhà giáo Ngày 26/03/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 117/TB-CĐKT về việc Quản lý và tổ chức lớp học của Nhà giáo
03:29 | 19/03/2024
Kế hoạch - Thực hiện Chuyển đổi số ứng dụng trên phần mềm Quản lý đào tạo của trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai, từ nay đến năm 2025 Ngày 18/3/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 103/KH-CĐKT về việc Thực hiện Chuyển đổi số ứng dụng trên phần mềm Quản lý đào tạo của trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai, từ nay đến năm 2025
02:33 | 05/03/2024
Thông báo - Nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022 - 2023 Ngày 05/3/2024. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 81/TB-CĐKT về việc Nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022 - 2023
03:11 | 28/02/2024
Lịch công tác tháng 03/2024 Ngày 27/02/2024. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 03/2024 cho toàn trường.
07:39 | 28/12/2023
Lịch công tác tháng 01/2024 Ngày 28/12/2023. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 01/2024 cho toàn trường.
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

thegioixinh.net thienhaso.com