Văn bản nội bộ

07:45 | 05/04/2021
Tuyển dụng viên chức năm 2021 Ngày 05/04/2021, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 149/TB-CĐKT về việc Tuyển dụng viên chức năm 2021.
08:10 | 30/03/2021
Ngày 30/03/2021, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 142/TB-CĐKT về việc Tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2021".
08:03 | 30/03/2021
Ngày 30/03/2021, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 144/KH-CĐKT về việc Tổ chức chương trình về nguồn năm 2021.
07:57 | 29/03/2021
Lịch công tác tháng 04/2021 Ngày 29/03/2021. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 04/2021 cho toàn trường.
04:27 | 16/03/2021
Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh năm 2021 Ngày 16/03/2021, Ban giám hiệu ban hành Kế hoạch số 115/KH-CĐKT về việc Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh năm 2021.
04:18 | 11/03/2021
Ngày 11/03/2021, Ban giám hiệu ban hành Thông báo số 108/TB-CĐKT về việc Phản hồi kết quả học tập học kỳ I; Năm học 2020-2021.
09:47 | 09/03/2021
Dừng hoạt động đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề Ngày 09/03/2021, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 104/TB-CĐKT về việc Dừng hoạt động đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
02:36 | 01/03/2021
Lịch công tác tháng 03/2021 Ngày 01/03/2021. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 03/2021 cho toàn trường.
03:18 | 03/02/2021
Ngày 03/02/2021, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 82/TB-CĐKT về việc Nghỉ học của học sinh, sinh viên.
02:42 | 02/02/2021
Ngày 02/02/2021, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 21/QĐ-CĐKT về việc Giao nhiệm vụ biên soạn, hiệu chỉnh giáo trình đào tạo - Đợt 2.
02:29 | 01/02/2021
Ngày 01/02/2021, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 80/KH-CĐKT về việc Thực hiện Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021.
02:10 | 01/02/2021
Ngày 01/02/2021, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 19/QĐ-CĐKT về việc Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2021.
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10