Văn bản nội bộ

08:12 | 29/06/2020
Lịch công tác tháng 7/2020 Ngày 29/6/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 7/2020 cho toàn trường.
01:33 | 19/06/2020
Tuyên truyền tham gia thi Thông tin - Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 Ngày 12/6/2020, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 225/CĐKT về việc Tuyên truyền tham gia thi Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020.
07:39 | 28/05/2020
Lịch công tác tháng 6/2020 Ngày 28/5/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 6/2020 cho toàn trường.
11:00 | 29/04/2020
Lịch công tác tháng 5/2020 Ngày 29/4/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 5/2020 cho toàn trường.
03:45 | 28/02/2020
Lịch công tác tháng 03/2020 Ngày 28/02/2020. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 03/2020 cho toàn trường.
10:52 | 31/12/2019
Lịch công tác tháng 01/2020 và tháng 02/2020 Ngày 30/12/2019. Ban giám hiệu thông báo Lịch công tác tháng 01/2020 và tháng 02/2020 cho toàn trường.
03:13 | 06/12/2019
Kế hoạch phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025 Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.
02:48 | 29/11/2019
Lịch công tác tháng 12/2019
08:44 | 12/11/2019
Qui định nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Ban hành theo quyết định số 334/QĐ-CĐKT, ngày 12/11/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
05:39 | 07/11/2019
Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Kế hoạch 469/KH-CĐKT, ngày 07/11/2019
10:45 | 31/10/2019
Lịch công tác tháng 11/2019
03:03 | 02/10/2019
Lịch công tác tháng 10/2019
Trang:   1 | 2

thegioixinh.net thienhaso.com