Thông tin tuyển sinh năm 2024

10:59 | 13/04/2024
Thông báo - Tuyển sinh đào tạo Thường xuyên / Ngắn hạn - Năm học 2024-2025 Ngày 12/4/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 137/TB-CĐKT về việc Tuyển sinh đào tạo Thường xuyên/Ngắn hạn - Năm học 2024-2025
10:04 | 18/03/2024
Thông báo - Tuyển sinh năm học 2024 - 2025 Ngày 18/03/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 101/TB-CĐKT về việc Tuyển sinh năm học 2024 - 2025
09:47 | 28/02/2024
Kế hoạch - Tuyển sinh năm học 2024 - 2025 Ngày 28/02/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 76/KH-CĐKT về việc Tuyển sinh năm học 2024 - 2025

thegioixinh.net thienhaso.com