Đảng bộ

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2025

03:00 | 30/09/2022

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 27/4/2022 của của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở (nhiệm kỳ 2023-2025); Kế hoạch 07-KH/ĐUTr ngày 30/5/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai về việc Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2023-2025; từ ngày 27-29/9/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025.

Đảng bộ Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai hiện có 69 đảng viên, trong đó có 68 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 05 Chi bộ trực thuộc.

Thông qua Đại hội, các Chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, trên cơ sở đó các Chi bộ đã đưa ra những ưu điểm và hạn chế, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2025 trên tất cả các mặt công tác như: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Đại hội cũng đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, tham luận của đại biểu đóng góp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công tác lãnh đạo đoàn thể. Các đại biểu đã chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế và đề xuất những giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ tại nhiệm kỳ tới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ được phân công chỉ đạo tại Đại hội đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, cũng như chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần tập trung thảo luận để xác định nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2025 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Đồng thời, có những chỉ đạo mang tính định hướng rất cụ thể, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng cần được các Chi bộ phát huy hơn nữa trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Cần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên trong toàn Chi bộ. Nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ cấp trên. Đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực và hiệu quả. Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động mà Đại hội đề ra.

Thứ hai: Tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt trên các mặt công tác tại Chi bộ, cụ thể như: công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; công tác phát triển Đảng, công tác quản lý đảng viên.

Thứ ba: Tăng cường và nêu cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, đặc biệt các đồng chí giữ vai trò chủ chốt trong Chi bộ.

Thứ tư: Quan tâm và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt công tác giám sát thường xuyên trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đảng viên...; tăng cường công tác dân vận, vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của viên chức, đảng viên, kịp thời xử lý góp phần giữ vững sự ổn định trong đơn vị.

Thứ năm: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất lựa chọn, bầu ra các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực trí tuệ, uy tín lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đại hội các Chi bộ trực thuộc đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định, lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban Chấp hành Chi bộ, các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025.

Hình ảnh cùng sự kiện:


Đồng chí Huỳnh Lê Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Đại hộiĐồng chí Huỳnh Lê Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 2Các đại biểu tại Đại hội Chi bộ 1Cấp ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2023-2025 ra mắt đại hộiCấp ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2023-2025 ra mắt đại hộiCác đại biểu tại Đại hội Chi bộ 3Cấp ủy Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2023-2025 ra mắt Đại hộiCác đại biểu tại Đại hội Chi bộ 5

Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com