07:50 | 24/03/2021
Tuyển sinh năm học 2021 - 2022 Ngày 24/03/2021, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 133/TB-CĐKT về việc Tuyển sinh năm học 2021 - 2022.
12:06 | 04/06/2020
Mô tả các nghề đào tạo tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Mô tả Chuẩn đầu ra các bậc đào tạo (sơ cấp 1, sơ cấp 2, sơ cấp 3, trung cấp, cao đẳng), vị trí việc làm của người học.
01:46 | 20/04/2020
Thông báo Tuyển sinh năm học 2020 - 2021 Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
11:51 | 20/04/2020
Hồ sơ tuyển sinh năm 2020 Hồ sơ tuyển sinh năm 2020
11:50 | 20/04/2020
Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận
11:39 | 20/04/2020
Tổ chức đào tạo tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Giới thiệu về tổ chức đào tạo tại trường
09:09 | 10/09/2019
Tuyển sinh đại học năm 2019 Tuyển sinh đại học năm 2019 - Liên kết trường đại học Đà Nẵng
09:35 | 02/09/2019
Tuyển sinh Hệ cao đẳng (liên thông từ trung cấp) Thời gian đào tạo 10 tháng (học buổi tối): Đã tốt nghiệp trung cấp nghề; Trung cấp chuyên nghiệp. Có đủ sức khỏe, không giới hạn tuổi.
09:23 | 02/09/2019
Tuyển sinh Hệ cao đẳng Thời gian đào tạo 3 năm. Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông hoặc tương đương. Có đủ sức khỏe, không giới hạn tuổi. (Có mở lớp học buổi tối)
08:53 | 02/09/2019
Tuyển sinh Hệ trung cấp Thời gian đào tạo 3 năm (Vừa học trung học phổ thông, vừa học nghề). Đã học xong trung học cơ sở, có đủ sức khỏe, không giới hạn tuổi.