11:12 | 17/06/2023
Thông tin tuyển sinh năm 2023 Trường đào tạo nghề theo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ cao đẳng (liên thông từ trình độ trung cấp), trình độ đại học (liên thông từ trình độ cao đẳng). Liên kết đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đào tạo các lớp ngắn hạn.
08:19 | 16/06/2023
Hồ sơ tuyển sinh năm 2023 Hồ sơ tuyển sinh năm 2023
07:26 | 16/06/2023
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tuyển sinh năm 2023 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh năm 2023 (Đại học liên thông từ cao đẳng) hệ vừa làm vừa học
08:37 | 15/06/2023
Đăng ký xét tuyển trực tuyến
09:17 | 15/06/2022
Chuẩn đầu ra các nghề đào tạo năm 2022 Ngày 29/4/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 83/QĐ-CĐKT về việc ban hành Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp các nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp năm 2022.
10:59 | 13/04/2024
Thông báo - Tuyển sinh đào tạo Thường xuyên / Ngắn hạn - Năm học 2024-2025 Ngày 12/4/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 137/TB-CĐKT về việc Tuyển sinh đào tạo Thường xuyên/Ngắn hạn - Năm học 2024-2025
10:04 | 18/03/2024
Thông báo - Tuyển sinh năm học 2024 - 2025 Ngày 18/03/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 101/TB-CĐKT về việc Tuyển sinh năm học 2024 - 2025
09:47 | 28/02/2024
Kế hoạch - Tuyển sinh năm học 2024 - 2025 Ngày 28/02/2024. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 76/KH-CĐKT về việc Tuyển sinh năm học 2024 - 2025
09:54 | 31/05/2022
Hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2022-2023 Tải về: PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN; PHIẾU NHẬN HỒ SƠ d ùng đăng ký tuyển sinh năm học 2022-2023
02:29 | 31/03/2022
Tuyển sinh năm học 2022 - 2023 Ngày 31/3/2022. Trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 116/TB-CĐKT về việc Tuyển sinh năm học 2022 - 2023
08:40 | 26/03/2022
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 Ngày 25/3/2022. Hiệu trưởng trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 107/KH-CĐKT về việc Tuyển sinh năm học 2022 - 2023
11:03 | 30/08/2021
Danh sách học sinh khóa 2021 hệ trung cấp (K21TC3) Danh sách học sinh khóa 2021 hệ trung cấp (K21TC3) tính đến ngày 30/8/2021
07:50 | 24/03/2021
Tuyển sinh năm học 2021 - 2022 Ngày 24/03/2021, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 133/TB-CĐKT về việc Tuyển sinh năm học 2021 - 2022.
01:46 | 20/04/2020
Thông báo Tuyển sinh năm học 2020 - 2021 Thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021
11:51 | 20/04/2020
Hồ sơ tuyển sinh năm 2020 Hồ sơ tuyển sinh năm 2020
11:50 | 20/04/2020
Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ, chứng nhận
11:39 | 20/04/2020
Tổ chức đào tạo tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai Giới thiệu về tổ chức đào tạo tại trường
09:09 | 10/09/2019
Tuyển sinh đại học năm 2019 Tuyển sinh đại học năm 2019 - Liên kết trường đại học Đà Nẵng
09:35 | 02/09/2019
Tuyển sinh Hệ cao đẳng (liên thông từ trung cấp) Thời gian đào tạo 10 tháng (học buổi tối): Đã tốt nghiệp trung cấp nghề; Trung cấp chuyên nghiệp. Có đủ sức khỏe, không giới hạn tuổi.
09:23 | 02/09/2019
Tuyển sinh Hệ cao đẳng Thời gian đào tạo 3 năm. Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; Đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông hoặc tương đương. Có đủ sức khỏe, không giới hạn tuổi. (Có mở lớp học buổi tối)
08:53 | 02/09/2019
Tuyển sinh Hệ trung cấp Thời gian đào tạo 3 năm (Vừa học trung học phổ thông, vừa học nghề). Đã học xong trung học cơ sở, có đủ sức khỏe, không giới hạn tuổi.

thegioixinh.net thienhaso.com