Thông báo

01:43 | 22/09/2023
Thông báo - Nhận bằng tốt nghiệp và Đăng ký tham gia lễ Tốt nghiệp khóa 20TC3, 20CD3, 22CD1 Ngày 22/9/2023. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 347/TB-CĐKT về việc Nhận bằng tốt nghiệp và Đăng ký tham gia lễ Tốt nghiệp khóa 20TC3, 20CD3, 22CD1
02:24 | 28/04/2023
Thông báo - Tổ chức lớp kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên năm 2023 Ngày 27/4/2023. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 158/TB-CĐKT về việc Tổ chức lớp kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên năm 2023
10:40 | 11/04/2023
Học Giáo dục quốc phòng - An ninh tập trung cho khóa K21, K22 Ngày 11/4/2023. Trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 131/TB-CĐKT về Học Giáo dục quốc phòng - An ninh tập trung cho khóa K21, K22
08:19 | 29/09/2022
Tổ chức học tập đầu khóa năm học 2022-2023 Ngày 29/9/2022, Ban giám hiệu ban hành Thông báo số 346/TB-CĐKT về việc học tập đầu khóa năm học 2022-2023 cho sinh viên-học sinh khóa 2022
07:19 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
06:12 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2018, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2018, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
05:14 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2017, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2017, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
04:00 | 15/02/2020
Thông báo tạm thời nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng chống dịch bệnh Corona (Covid-19) Ngày 15/02/2020, Hiệu trưởng ra thông báo số 48/TB-CĐKT về việc tạm thời nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng chống dịch bệnh Corona (Covid-19)
11:42 | 14/02/2020
Tuyên truyền phòng - chống dịch bệnh Corona Ngày 14/02/2020, Hiệu trưởng ra thông báo số 45/TB-CĐKT về việc Tuyên truyền phòng - chống dịch bệnh Corona (COVID-19)
04:00 | 05/02/2020
Thông báo tạm thời nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng chống dịch bệnh Corona (2019 - nCoV) Ngày 05/02/2020, Hiệu trường ra thông báo số 38/TB-CĐKT về việc tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCov đến các Phòng/Khoa, học sinh, sinh viên toàn trường
01:38 | 05/11/2019
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn kỹ năng mềm và sử dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm việc làm cho sinh viên, tập huấn kỹ năng Khởi sự doanh nghiệp và Giáo dục tài chính cho sinh viên nữ
07:38 | 04/11/2019
Hoàn trả học phí khóa 17TC3 Thông báo Hoàn trả học phí cho học sinh khóa 17TC3
Trang:   1 | 2

thegioixinh.net thienhaso.com