Thông báo

01:00 | 04/06/2020
Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật An toàn giao thông đường bộ năm 2020 Ngày 04/6/2020. Ban thường vụ Đoàn trường thông báo Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật An toàn giao thông đường bộ năm 2020
07:19 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
06:12 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2018, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2018, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
05:14 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2017, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2017, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
04:00 | 15/02/2020
Thông báo tạm thời nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng chống dịch bệnh Corona (Covid-19) Ngày 15/02/2020, Hiệu trưởng ra thông báo số 48/TB-CĐKT về việc tạm thời nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng chống dịch bệnh Corona (Covid-19)
11:42 | 14/02/2020
Tuyên truyền phòng - chống dịch bệnh Corona Ngày 14/02/2020, Hiệu trưởng ra thông báo số 45/TB-CĐKT về việc Tuyên truyền phòng - chống dịch bệnh Corona (COVID-19)
04:00 | 05/02/2020
Thông báo tạm thời nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng chống dịch bệnh Corona (2019 - nCoV) Ngày 05/02/2020, Hiệu trường ra thông báo số 38/TB-CĐKT về việc tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCov đến các Phòng/Khoa, học sinh, sinh viên toàn trường
07:38 | 04/11/2019
Hoàn trả học phí khóa 17TC3 Thông báo Hoàn trả học phí cho học sinh khóa 17TC3
08:35 | 29/10/2019
Khám sức khỏe đầu vào cho học sinh, sinh viên K19 Thực hiện kế hoạch số 440/KH-CĐKT, ngày 22/10/2019, trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã phối hợp với phòng Khám để khám sức khỏe tại Giảng đường trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.
10:40 | 26/09/2019
Thông báo - Tham quan Nhà máy Intel Việt Nam - năm 2019