Đăng ký trả nợ môn

09:46 | 24/05/2024
Thông báo - Đăng ký trả nợ môn học / mô đun hoặc cải thiện điểm
02:14 | 13/09/2022
Đăng ký trả nợ môn học / mô đun hoặc cải thiện điểm Ngày 13/9/2022, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 333/TB-CĐKT về việc Đăng ký trả nợ môn học / mô đun hoặc cải thiện điểm
02:09 | 16/06/2022
Đăng ký trả nợ môn học/mô đun hoặc cải thiện điểm cho khóa K19CD3 Ngày 15/6/2022. Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo Đăng ký trả nợ môn học/mô đun hoặc cải thiện điểm cho sinh viên khóa K19CD3 hoặc HSSV khóa cũ còn nợ môn hoặc điểm trung bình toàn khóa dưới 2.00
04:19 | 19/10/2021
Thông báo Đăng ký trả nợ môn học, mô đun; cải thiện điểm - Đợt 1 Ngày 19/10/2021. Trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo Đăng ký trả nợ môn học, mô đun; cải thiện điểm - Đợt 1 dành cho sinh viên, học sinh khóa 2019, khóa 2020 và các em khóa cũ có môn học điểm F hoặc các em có nhu cầu cải thiện điểm do có điểm trung bình tích lũy dưới 2.00.
11:23 | 25/09/2021
Đăng ký trả nợ môn học/mô-đun của khóa: K18TC3 và K20CD1 Ngày 25/9/2021, Ban giám hiệu ban hành Thông báo số 488/TB-CĐKT về việc Đăng ký trả nợ môn học/mô-đun của khóa: K18TC3 và K20CD1

thegioixinh.net thienhaso.com