Liên hệ

Danh sách số điện thoại liên hệ các phòng chức năng

03:05 | 03/04/2017
Phòng chuyên môn Số điện thoại
Phòng Đào tạo: (0251) 3822.263
Phòng Tuyển sinh: (0251) 2223.911 - (0251) 3818.107
Tư vấn việc làm: (0251) 3828.868
Phòng Công tác học sinh - sinh viên: (0251) 3817.224
Phòng Tổ chức - Hành chính: (0251) 3822.254
Phòng Kế toán - Tài vụ: (0251) 2223.908
Khoa Cơ bản - Kỹ thuật cơ sở (0251) 2223.907
Fax: (0251) 3822.263
E-mail: caodangdona@gmail.com

thegioixinh.net thienhaso.com