Chương trình đào tạo

07:02 | 22/12/2023
Ngày 23/11/2023. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 318/QĐ-CĐKT về việc ban hành Chương trình đào tạo liên thông giữa các cấp trình độ sơ cấp lên trình độ trung cấp năm 2023
03:26 | 20/12/2023
Ngày 23/11/2023. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 319/QĐ-CĐKT về việc ban hành Chương trình đào tạo năm 2023 các nghề đào tạo trình độ sơ cấp
02:25 | 29/04/2022
Chương trình đào tạo năm 2022 Ngày 29/4/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 84/QĐ-CĐKT về việc ban hành Chương trình đào tạo năm 2022 các nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp. Ngày 10/5/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 89A/QĐ-CĐKT về việc ban hành Chương trình đào tạo năm 2022 các nghề đào tạo trình độ cao đẳng liên thông.
07:40 | 07/09/2019
Chương trình đào tạo khóa 2019 Ban hành theo Quyết định số 209/QĐ-CĐKT ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.
09:12 | 06/09/2019
Chương trình đào tạo khóa 2018 Ban hành theo Quyết định số 223/QĐ-CĐKT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai, về việc Sửa đổi, bổ sung đối tượng tuyển sinh, điều kiện tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng khóa 2017, 2018.
06:14 | 15/08/2019
5.14 - Anh văn giao tiếp (Thời gian thực học: 90 giờ, LT: 30 giờ, TH: 57 giờ, KT: 3 giờ) - Hệ trung cấp
08:25 | 30/12/2017
Ban hành theo Quyết định số 260/QĐ-CĐKT ngày 30/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

thegioixinh.net thienhaso.com