Chương trình đào tạo

07:40 | 07/09/2019
Chương trình đào tạo khóa 2019 Ban hành theo Quyết định số 209/QĐ-CĐKT ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.
09:12 | 06/09/2019
Chương trình đào tạo khóa 2018 Ban hành theo Quyết định số 223/QĐ-CĐKT ngày 05/9/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai, về việc Sửa đổi, bổ sung đối tượng tuyển sinh, điều kiện tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng khóa 2017, 2018.
06:14 | 15/08/2019
5.14 - Anh văn giao tiếp (Thời gian thực học: 90 giờ, LT: 30 giờ, TH: 57 giờ, KT: 3 giờ) - Hệ trung cấp