Thông tin tuyển sinh năm 2022

09:54 | 31/05/2022
Hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2022-2023 Tải về: PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN; PHIẾU NHẬN HỒ SƠ d ùng đăng ký tuyển sinh năm học 2022-2023
02:29 | 31/03/2022
Tuyển sinh năm học 2022 - 2023 Ngày 31/3/2022. Trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 116/TB-CĐKT về việc Tuyển sinh năm học 2022 - 2023
08:40 | 26/03/2022
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 Ngày 25/3/2022. Hiệu trưởng trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành kế hoạch số 107/KH-CĐKT về việc Tuyển sinh năm học 2022 - 2023

thegioixinh.net thienhaso.com