Đào tạo

03:00 | 01/07/2020
Xét công nhận kết quả học tập toàn khóa và công nhận tốt nghiệp, đợt 1, tháng 7/2020 Ngày 01/7/2020, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 253/TB-CĐKT về việc Xét công nhận kết quả học tập toàn khóa và công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, niên khóa 2017 - 2020, đợt 1, tháng 7/2020
01:17 | 09/06/2020
Thông báo Phôi văn bằng trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hết hiệu lực ký công nhận tốt nghiệp Ngày 09/6/2020, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 213/TB-CĐKT về việc Phôi văn bằng trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hết hiệu lực ký công nhận tốt nghiệp.
04:00 | 12/05/2020
Tổ chức bồi dưỡng và thi nâng bậc năm 2020 Ngày 12/5/2020, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 161/TB-CĐKT về việc Tổ chức bồi dưỡng và thi nâng bậc năm 2020.
03:00 | 12/05/2020
Kế hoạch Xét chuyển đổi văn bằng, đào tạo chuyển đổi năm 2020 Ngày 12/5/2020, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 162/KH-CĐKT về việc Xét chuyển đổi văn bằng, đào tạo chuyển đổi năm 2020.
03:55 | 06/05/2020
Quy trình công cụ và biểu mẫu xét công nhận tốt nghiệp Ngày 06/5/2020, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 78/QĐ-CĐKT về việc ban hành Quy trình, công cụ và biểu mẫu, sổ sách xét kết quả học tập toàn khóa, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng
04:36 | 04/05/2020
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp năm học 2019-2020 Ngày 04/5/2020, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 144/KH-CĐKT về việc Xét kết quả học tập, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng năm học 2019 - 2020.
04:15 | 04/05/2020
Kế hoạch Rà soát, điều chỉnh và biên soạn mới Giáo trình giảng dạy của Bộ chương trình đào tạo năm 2019 Ngày 04/5/2020, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 143/KH-CĐKT về việc Rà soát, điều chỉnh và biên soạn mới Giáo trình giảng dạy của Bộ chương trình đào tạo năm 2019
04:00 | 29/04/2020
Quyết định thành lập Ban giúp việc Hội đồng thi năm 2020 Ngày 29/4/2020, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 73/QĐ-CĐKT về việc thành lập Ban giúp việc Hội đồng thi năm 2020
03:30 | 29/04/2020
Quyết định  thành lập Hội đồng xét kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp năm 2020 Ngày 29/4/2020, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 72/QĐ-CĐKT về việc thành lập Hội đồng xét kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; thi tốt nghiệp nghề và đánh giá kiến thức THPT; xét chuyển đổi trình độ, văn bằng; dự thi, đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên (nâng bậc thợ) năm 2020
10:39 | 29/04/2020
Thông báo sử dụng Biểu mẫu, hồ sơ giảng dạy của Nhà giáo Ngày 29/4/2020, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 136/TB-CĐKT về việc Sử dụng biểu mẫu, hồ sơ giảng dạy của Nhà giáo.
04:03 | 06/11/2019
Thi tốt nghiệp năm 2019 (đợt 03, tháng 12/2019) Thực hiện theo thông báo số 465/TB-CĐKT, ngày 06/11/2019
12:31 | 05/09/2019
Hội thi tay nghề cấp cơ sở năm 2019 Để chuẩn bị tham gia Hội thi tay nghề cấp tỉnh Đồng Nai năm 2020, trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai tổ chức Hội thi tay nghề cấp cơ sở năm 2019

thegioixinh.net thienhaso.com