Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Hồ sơ - Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2023

09:34 | 07/12/2023
Lý do đăng ký bổ sung: Tăng quy mô tuyển sinh/năm trình độ trung cấp, cao đẳng của các ngành nghề đào tạo theo qui định tại khoản 2 Điều 18 nghị định số 24/2022/NĐ - CP ngày 06 tháng 04 năm 2022.
Stt Tên phụ lục/ Mã phụ lục Nội dung Ghi chú
1. Phụ lục 01 Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất
2. Phụ lục 02 Hồ sơ chứng minh về thiết bị, dụng cụ đào tạo

PL 02-1 Biên bản kiểm kê khoa Điện – Điện lạnh (1) nghề Điện công nghiệp

PL 02-2 Biên bản kiểm kê khoa Điện – Điện lạnh (2) nghề Kỹ thuật máy lạnh - Điều hòa không khí

PL 02-3 Biên bản kiểm kê khoa Công nghệ ô tô

PL 02-4 Biên bản kiểm kê khoa Công nghệ thông tin nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

PL 02-5 Biên bản kiểm kê khoa Công nghệ may

PL 02-6 Biên bản kiểm kê khoa Công nghệ hóa
3. Phụ lục 03 Hồ sơ chứng minh của nhà giáo

PL 03-1 Hồ sơ khoa Điện – Điện lạnh

PL 03-2 Hồ sơ khoa Công nghệ ô tô

PL 03-3 Hồ sơ khoa Công nghệ thông tin

PL 03-4 Hồ sơ khoa Công nghệ may

PL 03-5 Hồ sơ khoa Công nghệ hóa

PL 03-6 Danh sách nhà giáo Xác nhận năng lực ngoại ngữ tin học
4. Phụ lục 04 Hồ sơ chứng minh về chương trình đào tạo

PL 04-1 CTĐT nghề Điện công nghiệp
(trình độ cao đẳng)


PL 04-2 CTĐT nghề Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí
(trình độ cao đẳng)


PL 04-3 CTĐT nghề Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí
(trình độ trung cấp)


PL 04-4 CTĐT nghề công nghệ ô tô
(trình độ cao đẳng)


PL 04-5 CTĐT nghề công nghệ ô tô
(trình độ trung cấp)


PL 04-6 CTĐT nghề quản trị mạng máy tính
(trình độ cao đẳng)


PL 04-7 CTĐT nghề công nghệ thông tin
(trình độ cao đẳng)


PL 04-8 CTĐT nghề công nghệ thông tin
(trình độ trung cấp)


PL 04-9 CTĐT nghề may thời trang
(trình độ cao đẳng)


PL 04-10 CTĐT nghề may thời trang
(trình độ trung cấp)


PL 04-11 CTĐT nghề chế biến thực phẩm
(trình độ cao đẳng)


PL 04-12 CTĐT nghề chế biến thực phẩm
(trình độ trung cấp)


thegioixinh.net thienhaso.com