Thông tin tuyển sinh năm 2023

11:12 | 17/03/2023
Thông tin tuyển sinh năm 2023 Trường đào tạo nghề theo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ cao đẳng (liên thông từ trình độ trung cấp), trình độ đại học (liên thông từ trình độ cao đẳng). Liên kết đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đào tạo các lớp ngắn hạn.
09:17 | 29/04/2022
Chuẩn đầu ra các nghề đào tạo năm 2022 Ngày 29/4/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 83/QĐ-CĐKT về việc ban hành Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp các nghề đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp năm 2022.

thegioixinh.net thienhaso.com