Lich thi / Kiểm tra kết thúc môn học / mô đun

03:45 | 11/06/2024
Lịch thi tuần 45, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024
09:39 | 31/05/2024
Lịch thi tuần 44, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024
09:28 | 24/05/2024
Lịch thi tuần 43, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024
03:35 | 17/05/2024
Lịch thi tuần 42, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024
03:54 | 09/05/2024
Lịch thi tuần 41, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024
09:57 | 02/05/2024
Lịch thi tuần 40, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024
09:30 | 22/04/2024
Lịch thi tuần 39, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024
08:44 | 15/04/2024
Lịch thi tuần 38, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024
07:37 | 08/04/2024
Lịch thi tuần 37, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024
07:37 | 01/04/2024
Lịch thi tuần 36, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024
07:34 | 25/03/2024
Lịch thi tuần 35, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024
08:19 | 21/03/2024
Lịch thi tuần 34, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 01/4/2024 đến ngày 07/4/2024
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

thegioixinh.net thienhaso.com