04:23 | 02/08/2023
Ngày 02/8/2023. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 166/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp khóa 2023 - năm 2023
08:49 | 04/10/2022
Thành lập các lớp trình độ cao đẳng (liên thông) khóa 2022 Ngày 04/10/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 248/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ cao đẳng khóa 2022 (Liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng).
03:46 | 30/09/2022
Thành lập các lớp trình độ cao đẳng khóa 2022 Ngày 30/9/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 240/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ cao đẳng khóa 2022.
04:25 | 24/08/2022
Thành lập các lớp trình độ trung cấp khóa 2022 Ngày 24/8/2022. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 173/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp khóa 2022.
09:07 | 31/12/2021
Ngày 31/12/2021. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 277/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2021 (Đợt 2 - năm 2021).
08:54 | 29/09/2021
Ngày 29/9/2021. Ban giám hiệu ban hành Quyết định số 194/QĐ-CĐKT về việc Thành lập các lớp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khóa 2021 (Đợt 1 - năm 2021).
03:02 | 27/12/2022
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 (Đợt 3) Ngày 26/12/2022, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 468A/TB-CĐKT về việc Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022_Đợt 3
03:02 | 12/09/2022
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 (Đợt 2) Ngày 12/9/2022, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 324/TB-CĐKT về việc Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022_Đợt 2
03:02 | 01/07/2022
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 - Đợt 1 Ngày 30/6/2022. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo Kết quả xét công nhận tốt nghiệp năm 2022 - Đợt 1.
11:57 | 23/12/2021
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2021 Ngày 22/12/2021, Ban giám hiệu ban hành thông báo số 391/TB-CĐKT về việc Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2021
10:09 | 29/09/2021
Danh sách SV-HS (Trung tâm GDNN-GDTX Tp Long Khánh) tốt nghiệp (Đợt 3 - năm 2021) Ngày 29/9/2021, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã thông qua danh sách Học sinh học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai được Tốt nghiệp đợt 3 năm 2021
10:53 | 23/09/2021
Danh sách SV-HS tốt nghiệp (Đợt 3 - năm 2021) Ngày 22/9/2021, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã thông qua danh sách Sinh viên, Học sinh được Tốt nghiệp đợt 3 năm 2021
02:42 | 30/03/2024
Thông báo - Cảnh báo kết quả học tập đối với SV-HS, học kỳ 1, năm học 2023-2024 Ngày 29/03/2024. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 121/TB-CĐKT về việc Cảnh báo kết quả học tập khoá K21TC3, K21CD3, K22TC3, K22CD3, K23TC3, K23CD1, K23CD3 học kỳ 1 năm học 2023-2024
03:45 | 11/06/2024
Lịch thi tuần 45, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024
09:39 | 31/05/2024
Lịch thi tuần 44, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024
09:28 | 24/05/2024
Lịch thi tuần 43, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024
03:35 | 17/05/2024
Lịch thi tuần 42, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024
03:54 | 09/05/2024
Lịch thi tuần 41, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024
09:57 | 02/05/2024
Lịch thi tuần 40, HK 2, NH 2023 - 2024 (từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024) Danh sách các lớp thi/kiểm tra kết thúc môn học/mô đun từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024
02:06 | 31/05/2024
Thông báo - Kết quả xét và công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2024 - Đợt 1 Ngày 31/5/2024. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 212/TB-CĐKT về Kết quả xét và công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2024 - Đợt 1
10:06 | 22/05/2024
Thông báo - Xét kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2023-2024 (Đợt 1) Ngày 20/5/2024. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 187/TB-CĐKT về Xét kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2023-2024 khoá 21CD3, K21TC3, khoá cũ và kết quả học lại/học cải thiện điểm
09:49 | 19/06/2023
Danh sách sinh viên, học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp, năm 2023 - đợt 1 Ngày 16/6/2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã họp thông qua Danh sách sinh viên, học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp, năm 2023 - đợt 1. Sinh viên, học sinh có thắc mắc, vui lòng phản hồi về phòng Đào tạo (gặp cô Hoàng Anh) đến hết ngày 30/6/2023.
03:56 | 08/06/2023
Công nhận kết quả học tập học kỳ II, năm học 2022 - 2023 Ngày 05/6/2023, Hiệu trưởng ban hành quyết định số 121/QĐ-CĐKT về việc Công nhận kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2022-2023 khóa K20CD3, K20TC3, khóa cũ và kết quả học lại/cải thiện
09:23 | 22/03/2023
Công nhận kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 Ngày 17/3/2023, Hiệu trưởng ban hành quyết định số 53/QĐ-CĐKT về việc Công nhận kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023

thegioixinh.net thienhaso.com