01:00 | 04/06/2020
Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật An toàn giao thông đường bộ năm 2020 Ngày 04/6/2020. Ban thường vụ Đoàn trường thông báo Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu Luật An toàn giao thông đường bộ năm 2020
07:39 | 20/05/2020
Tổ chức học lại cho học sinh, sinh viên nhập học trễ Ngày 20/5/2020, Ban giám hiệu ban hành Thông báo số 175/TB-CĐKT về việc Tổ chức học lại cho học sinh, sinh viên nhập học trễ.
07:19 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2019, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
06:12 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2018, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2018, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
05:14 | 24/03/2020
Kết quả học tập khóa 2017, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020 Phòng Đào tạo thông báo Kết quả học tập các lớp khóa 2017, Học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
04:00 | 15/02/2020
Thông báo tạm thời nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng chống dịch bệnh Corona (Covid-19) Ngày 15/02/2020, Hiệu trưởng ra thông báo số 48/TB-CĐKT về việc tạm thời nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng chống dịch bệnh Corona (Covid-19)

thegioixinh.net thienhaso.com