Thông tin tuyển sinh năm 2019

Tuyển sinh đại học năm 2019

09:09 | 10/09/2019
Tuyển sinh đại học năm 2019 - Liên kết trường đại học Đà Nẵng

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
Ngành đào tạo:

1. Luật
2. Luật (văn bằng 2)
3. Ngôn ngữ Anh
4. Ngôn ngữ Anh (văn bằng 2)

Thời gian tuyển sinh: Tháng 8, tháng 10, tháng 12

Hình thức đào tạo: Trực tuyến

Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com