Thông tin tuyển sinh năm 2020

Thông báo Tuyển sinh năm học 2020 - 2021

01:46 | 20/04/2020
I. Các nghề tuyển sinh

II. Điều kiện xét tuyển

III. Thời gian phát - nhận hồ sơ và nhập học


IV. Liên hệ bộ phận Tuyển sinh - Liên kết - Giới thiệu việc làm