Công nhận Kết quả học tập

10:06 | 22/05/2024
Thông báo - Xét kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2023-2024 (Đợt 1) Ngày 20/5/2024. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai ban hành Thông báo số 187/TB-CĐKT về Xét kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2023-2024 khoá 21CD3, K21TC3, khoá cũ và kết quả học lại/học cải thiện điểm
09:49 | 19/06/2023
Danh sách sinh viên, học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp, năm 2023 - đợt 1 Ngày 16/6/2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã họp thông qua Danh sách sinh viên, học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp, năm 2023 - đợt 1. Sinh viên, học sinh có thắc mắc, vui lòng phản hồi về phòng Đào tạo (gặp cô Hoàng Anh) đến hết ngày 30/6/2023.
03:56 | 08/06/2023
Công nhận kết quả học tập học kỳ II, năm học 2022 - 2023 Ngày 05/6/2023, Hiệu trưởng ban hành quyết định số 121/QĐ-CĐKT về việc Công nhận kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2022-2023 khóa K20CD3, K20TC3, khóa cũ và kết quả học lại/cải thiện
09:23 | 22/03/2023
Công nhận kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 Ngày 17/3/2023, Hiệu trưởng ban hành quyết định số 53/QĐ-CĐKT về việc Công nhận kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023

thegioixinh.net thienhaso.com