Công nhận Kết quả học tập

09:23 | 22/03/2023
Công nhận kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 Ngày 17/3/2023, Hiệu trưởng ban hành quyết định số 53/QĐ-CĐKT về việc Công nhận kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023

thegioixinh.net thienhaso.com