Tin tức

Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

02:02 | 18/07/2022

Ngày 17/7/2022, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam (VTEC) tổ chức Bế mạc đợt đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.


Toàn cảnh buổi bế mạc

Trong 07 ngày làm việc tại trường từ 11/7/2022 đến 17/7/2022, Đoàn đã tiến hành kiểm tra báo cáo kết quả tự đánh giá và các hồ sơ minh chứng được cung cấp bởi Hội đồng tự đánh giá chất lượng của trường để xác thực tính phù hợp giữa nội dung báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN với các minh chứng liên quan. Đoàn đã tiến hành các chương trình khảo sát, dự giờ, phỏng vấn,… để thu thập các thông tin phục vụ cho việc thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN.

Theo Dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN, Trường có các điểm mạnh nổi bật như: có sứ mệnh, mục tiêu, chính sách chất lượng phù hợp với từng giai đoạn phát triển; hệ thống đảm bảo chất lượng được xây dựng đầy đủ; các hoạt động đào tạo được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo và kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt; thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc của trường đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy-học tập, nghiên cứu của giảng viên, HSSV; các dịch vụ cho người học trong quá trình học tập thực hiện tốt; trường phối hợp tốt với doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo và giải quyết việc làm cho HSSV; trường có liên kết đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học,… góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.


Đại diện nhà trường và trưởng đoàn đánh giá ký biên bản họp
về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN

Đoàn cũng có một vài khuyến nghị đối với nhà trường: trường cần đẩy mạnh thực hiện đa dạng hóa các hình thức, phương thực đào tạo hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người học; bổ sung diện tích thư viện để đảm bảo theo quy định; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho giảng viên; liên kết đào tạo với các trường, tổ chức quốc tế; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra các sản phẩm thiết thực phục vụ cho công tác đào tạo.

Lãnh đạo nhà trường đã đồng ý với đánh giá của Đoàn về những điểm mạnh, tồn tại và những khuyến  nghị của Đoàn, đồng thời tiếp thu những tồn tại để nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.
Tập thể lãnh đạo nhà trường chụp hình lưu niệm cùng Đoàn đánh giá


Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com