Tin tức

Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và 45 năm thành lập Trường

06:45 | 28/10/2020

Quá trình hình thành và phát triển

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 02/CN, ngày 08 tháng 11 năm 1975 của Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng Đông Nam Bộ. Lúc đó, Trường có tên là Trường sơ-trung cấp Kỹ thuật Biên Hòa với nhiệm vụ đào tạo: Công nhân kỹ thuật và bộ kỹ thuật trung cấp.

Trong những năm đầu khi mới thành lập và bước vào hoạt động, Trường gặp rất nhiều khó khăn: Tổ chức bộ máy của Trường còn sơ khai, cơ sở vật chất nghèo nàn; quy mô tuyển sinh của Trường chỉ hạn chế đào tạo hàng năm là 500 học sinh.

Từ khi thành lập đến nay Trường có các lần đổi tên như sau:

-       Theo Quyết định số 55/QĐ-CN ngày 15 tháng 3 năm 1976 của Ủy ban Nhân Dân Cách Mạng Tỉnh Đồng Nai tên trường là: Trường Sơ trung kỹ thuật Tân Mai với nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật trung cấp cơ khí, máy nổ và công nhân cơ khí, máy nổ.

-       Theo Quyết định số 665/QĐ-UBT ngày 11 tháng 10 năm 1980 của Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai về việc đổi tên trường Sơ trung kỹ thuật Tân Mai thành Trường Công nhân kỹ thuật cơ điện Đồng Nai với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật cơ điện có tay nghề thành thạo, từ bậc 2/7 và 3/7, có sức khỏe tốt, có đạo đức và phẩm chất của người công nhân xã hội chủ nghĩa để bổ sung cho các ngành trong tỉnh.

-       Theo Quyết định số 2338/QĐ.UBT ngày 07/6/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đổi tên trường Công nhân kỹ thuật cơ điện Đồng Nai thành trường Công nhân kỹ thuật Đồng Nai.

-       Theo Quyết định số 921/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2007 của Bộ lao động thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp trường Công  nhân kỹ thuật Đồng Nai với nhiệm vụ đào tạo nghề theo 03 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, tổ chức sản xuất kih đoanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

-       Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, Trường đã được mang tên gọi mới là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai (theo Quyết định số 1470/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/9/2017 của Bộ lao động thương binh và Xã hội về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề Đồng Nai thành trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai).

Trải qua 45 năm phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp đã đóng góp giúp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, xứng đáng là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có tay nghề cao phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, khu vực và hội nhập quốc tế; là trung tâm tri thức khoa học, kỹ thuật của tỉnh; là trường trọng điểm Quốc gia với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, năng lực, phẩm chất tốt; cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cho đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai luôn tự hào về các thế hệ, những người đã góp sức làm nên lịch sử vẻ vang của Nhà trường, đã gắn bó với những năm tháng khó khăn cũng như những thời khắc vẻ vang của Nhà trường. Dù ở cương vị nào chúng ta cũng luôn tự hào đã từng là người học tập, làm việc taị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai luôn quan tâm duy trì đảm bảo chất lượng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Nhà trường không ngừng khẳng định vị trí của cơ sở đào tạo hàng đầu và vai trò dẫn đầu trong mạng lưới cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh và quốc gia.

Các tin khác