Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo các lớp khóa 2021

TT Nghề đào tạo Trình độ
trung cấp
Trình độ
cao đẳng
Trình độ
cao đẳng liên thông
1 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí BT21TC31
BT21CD31

2 Cắt gọt kim loại CG21TC31 CG21TC32 CG21CD31 CG21CD11
3 Hàn HA21TC31

HA21CD11
4 Nguội sửa chữa máy công cụ NG21TC31

NG21CD11
5 Chế biến thực phẩm HT21TC31 HT21TC32 HT21CD31 HT21CD11
6 May thời trang MT21TC31
MT21CD31 MT21CD11
7 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) CT21TC31 CT21TC32 CT21CD31 CT21CD11
8 Quản trị mạng máy tính QT21TC31
QT21CD31 QT21CD11
9 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí DL21TC31
DL21CD31 DL21CD11
10 Điện công nghiệp DN21TC31 DN21TC32 DN21CD31 DN21CD11 DN21CD12
11 Điện tử công nghiệp DC21TC31
DC21CD31 DC21CD11
12 Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động TD21TC3113 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

TD21CD31

14 Kế toán doanh nghiệp KT21TC31
KT21CD31 KT21CD11
15 Công nghệ ô tô OT21TC31 OT21TC32 OT21CD31 OT21CD11

thegioixinh.net thienhaso.com