11:52 | 30/07/2021
Hướng dẫn đóng học phí Đóng học phí qua ngân hàng hoặc đóng trực tiếp tại phòng Tài vụ
12:10 | 04/09/2020
Hướng dẫn tra cứu thông tin Sinh viên - Học sinh Hướng dẫn người học tra cứu thông tin cá nhân, thời khóa biểu, kết quả học tập, kết quả rèn luyện, ....
01:09 | 30/08/2020
Hướng dẫn đăng nhập tài khoản
12:40 | 30/08/2020
Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản
07:05 | 17/08/2020
Hướng dẫn ghi sổ lên lớp Ghi tóm tắt nội dung bài giảng, điểm danh sĩ số lớp, ghi điểm học tập của người học.

thegioixinh.net thienhaso.com