Đóng học phí

Hướng dẫn đóng học phí

11:52 | 04/08/2020         Số tài khoản: 32038888

         Tại ngân hàng: TMCP Á châu (ACB) - Chi nhánh Đồng Nai

         Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ và tên, mã sinh viên hoặc mã hồ sơ (nếu làm thủ tục nhập học)
         Tại phòng Kế toán tài vụ, Nhà số 1 – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

         Giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

         Sáng: 7 giờ 00 – 11 giờ 00 ; Chiều: 13 giờ 00- 16 giờ 30
1. Sinh viên khi nộp Học phí qua ngân hàng cần ghi rõ nội dung: 
Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên (nếu là thí sinh làm thủ tục nhập học thì ghi mã hồ sơ)

2. Sau khi đóng Học phí qua ngân hàng từ 2 đến 3 ngày, sinh viên cần kiểm tra trình trạng nộp học phí của mình TẠI ĐÂY. (nhập họ và tên hoặc mã sinh viên hoặc mã hồ sơ)

Nếu có sai sót trong phần đóng Học phí hoặc Học phí chưa được cập nhật vui lòng liên hệ:

Phòng Kế toán tài vụ - Nhà số 1 – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

Số điện thoại: (0251) 222 3908