Văn bản nội bộ

10:39 | 29/04/2020

BIỂU MẪU, HỒ SƠ GIẢNG DẠY CỦA NHÀ GIÁO

(Thực hiện theo Thông báo số 136/TB-CĐKT, ngày 29/4/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai)

MÃ SỐ

TÊN BIỂU MẪU

THỜI GIAN

LƯU TRỮ

BM10-QT04/CBGD

Đề cương bài giảng

05 năm

BM11a-QT04/CBGD

Sổ giáo án lý thuyết

05 năm

BM11b-QT04/CBGD

Sổ giáo án thực hành

05 năm

BM11c-QT04/CBGD

Sổ giáo án tích hợp

05 năm

BM12a-QT04/CBGD

Đề thi lý thuyết

05 năm

BM12b-QT04/CBGD

Đáp án Đề thi lý thuyết

05 năm

BM12c-QT04/CBGD

Đề thi kỹ năng

05 năm

BM12d-QT04/CBGD

Đáp án Đề thi kỹ năng

05 năm

BM12e-QT04/CBGD

Phiếu chấm kỹ năng

05 năm

BM13-QT04/CBGD

Sổ tay giáo viên

05 năm

Các tin khác