Văn bản đào tạo

08:37 | 25/10/2019
Lịch trình giảng dạy giáo viên Ban hành theo thông báo số 439/TB-CĐKT, ngày 21/10/2019
03:20 | 16/10/2019
HSSV thực tập doanh nghiệp năm học 2019-2020 Ban hành theo thông báo số 431/TB-CĐKT, ngày 11/10/2019
03:04 | 16/10/2019
Nhà giáo thâm nhập thực tế 2019-2020 Ban hành theo thông báo số 430/TB-CĐKT, ngày 11/10/2019
08:55 | 02/10/2019
Tự Kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo Ban hành theo Kế hoạch 412/KH-CĐKT, ngày 02/10/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
12:00 | 23/09/2019
Qui định hệ thống bảo đảm chất lượng trường CĐKT ĐN Ban hành theo quyết định số 251/QĐ-CĐKT, ngày 23/9/2019 của Hiệu trường trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.
10:09 | 11/06/2018
Điều chỉnh, xây dựng hệ thống bài tập và bộ đề kiểm tra/thi của CTĐT năm 2017 Ban hành theo Kế hoạch 255/KH-CĐKT, ngày 11/6/2018

thegioixinh.net thienhaso.com