Hội thi tay nghề

Kế hoạch - Hội thi tay nghề cấp cơ sở năm 2019, chuẩn bị tham gia Hội thi tay nghề cấp tỉnh Đồng Nai năm 2020

01:49 | 05/09/2019
Ban hành theo kế hoạch số 373/KH-CĐKT, ngày 05/9/2019
Bấm vào để tải về Biểu mẫu