Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề May thời trang

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất
2 MC01B Anh văn 2
3 5.14 Anh văn giao tiếp
4 6.14 Anh văn giao tiếp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
5 5.17 AVCN May thời trang
6 5.11 Chính trị
7 6.11 Chính trị
8 6.21 Chính trị
9 5.204.66 Công nghệ sản xuất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
10 6.204.84 Giác sơ đồ trên máy tính phần mềm Lectra – Diamino
11 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
12 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
13 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
14 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
15 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
16 6.23 Giáo dục thể chất
17 6.204.85 Học tập doanh nghiệp
18 5.204.59 Kỹ thuật may cơ bản số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
19 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
20 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
21 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
22 5.204.62 Quản lý chất lượng sản phẩm số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
23 5.204.58 Thiết bị may số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
24 6.204.82 Thiết kế - May áo dài số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
25 5.204.63 Thiết kế - May áo Jacket số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
26 5.204.61 Thiết kế - May quần âu nam, nữ số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
27 5.204.60 Thiết kế - May sơ mi nam, nữ số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
28 5.204.65 Thiết kế - May váy, Áo váy số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
29 6.204.81 Thiết kế - May veste nữ số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
30 5.204.64 Thiết kế mẫu công nghiệp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
31 6.204.83 Thiết kế trang phục trên phần mềm Lectra Modaris
32 6.204.86 Thực tập doanh nghiệp
33 5.16 Tin học
34 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
35 6.26 Tin học
36 5.204.56 Vật liệu may số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
37 5.31 Vẽ kỹ thuật 1 số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
38 5.204.57 Vẽ mỹ thuật số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
39 6.204.80 Vẽ phác họa mẫu trên phần mềm Corel
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com