Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Quản trị mạng máy tính

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 5.210.60 An toàn mạng số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
2 MC01B Anh văn 2
3 5.14 Anh văn giao tiếp
4 6.14 Anh văn giao tiếp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
5 5.28 AVCN Công nghệ thông tin số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
6 6.210.84 Bảo trì hệ thống mạng số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
7 6.210.81 Cấu hình và quản trị thiết bị mạng số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
8 5.11 Chính trị
9 6.11 Chính trị
10 6.21 Chính trị
11 5.210.58 Công nghệ mạng không dây số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
12 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
13 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
14 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
15 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
16 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
17 6.23 Giáo dục thể chất
18 5.77 Hệ điều hành Windows Server
19 6.210.86 Học tập tại doanh nghiệp
20 5.74 Lắp ráp và cài đặt máy tính
21 5.71 Lập bảng tính số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
22 5.73 Lập trình căn bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
23 5.75 Mạng máy tính số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
24 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
25 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
26 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
27 5.210.57 Quản trị hệ thống mạng Linux số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
28 5.210.61 Quản trị hệ thống Web Server và Mail Server số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
29 5.210.59 Quản trị mạng 1 số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
30 6.210.82 Quản trị mạng 2 số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
31 5.70 Soạn thảo văn bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
32 5.78 Thiết kế trang Web số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
33 5.210.56 Thiết kế và xây dựng mạng LAN số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
34 5.16 Tin học
35 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
36 6.26 Tin học
37 6.210.80 Triển khai hệ thống ảo hóa
38 6.210.83 Triển khai hệ thống tường lửa số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
39 5.72 Xây dựng bài thuyết trình số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
40 5.76 Xử lý ảnh
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com