Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Nguội sửa chữa máy công cụ

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất
2 MC01B Anh văn 2
3 5.14 Anh văn giao tiếp
4 6.25 Anh văn giao tiếp
5 5.35 AutoCad
6 5.24 AVCN Nguội sửa chữa máy công cụ
7 NG30 Bảo dưỡng hệ thống truyền lực bằng thủy lực - Khí nén
8 5.11 Chính trị
9 6.11 Chính trị
10 6.21 Chính trị
11 NG31 Chuyên đề bảo dưỡng hệ thống truyền lực bằng thủy lực, khí nén
12 NG25 Chuyên đề công nghệ chế tạo máy
13 CG26 Chuyên đề chi tiết máy
14 NG24 Công nghệ chế tạo máy và đồ gá
15 5.33 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
16 5.126.57 Gia công nguội cơ bản số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
17 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
18 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
19 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
20 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
21 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
22 6.23 Giáo dục thể chất
23 5.126.58 Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
24 5.126.56 Máy công cụ số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
25 NG22 Nguyên lý chi tiết máy
26 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
27 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
28 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
29 5.43 Qua ban Hàn số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
30 5.42 Qua ban Phay
31 5.41 Qua ban Tiện
32 NG26 Sửa chữa các bộ phận chính của hệ thống thủy lực - Khí nén
33 5.126.64 Sửa chữa chi tiết, cơ cấu máy số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
34 5.126.65 Sửa chữa máy khoan
35 5.126.67 Sửa chữa máy phay số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
36 5.126.66 Sửa chữa máy tiện số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
37 5.126.62 Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu biến đổi chuyển động số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
38 5.126.61 Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu ly hợp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
39 5.126.60 Tháo, lắp điều chỉnh cơ cấu truyền động quay số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
40 5.126.59 Tháo, lắp điều chỉnh mối ghép ren, then, chốt số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
41 5.126.63 Thủy lực - khí nén số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
42 NG32 Thủy lực - khí nén 2
43 5.16 Tin học
44 6.26 Tin học
45 6.26 Tin học
46 CS09 Tổ chức sản xuất
47 5.59 Trang bị điện cơ bản số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
48 NG29 Vận hành máy công cụ CNC
49 5.34 Vật liệu cơ khí số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
50 5.31 Vẽ kỹ thuật 1 số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
51 5.32 Vẽ kỹ thuật 2 số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
52 NG28 Vẽ và thiết kế trên máy vi tính
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com