Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Công nghệ ô tô

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất
2 MC01B Anh văn 2
3 5.14 Anh văn giao tiếp
4 6.14 Anh văn giao tiếp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
5 5.35 AutoCad
6 5.25 AVCN Công nghệ ô tô
7 5.216.59 Bảo dưỡng - Sửa chữa cơ cấu phân phối khí số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
8 5.216.58 Bảo dưỡng - Sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
9 5.216.60 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống bôi trơn và làm mát số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
10 5.216.69 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống di chuyển số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
11 5.216.63 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
12 6.216.82 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống điều khiển bằng khí nén số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
13 6.216.81 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống điều khiển bơm cao áp điện tử số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
14 6.216.80 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống điều khiển phun xăng điện tử số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
15 5.216.64 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống lái số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
16 6.216.86 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống lái điều khiển bằng điện tử số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
17 5.216.62 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
18 5.216.61 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
19 5.216.66 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống phanh số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
20 6.216.83 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống phanh ABS số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
21 5.216.68 Bảo dưỡng - Sửa chữa hệ thống truyền động số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
22 6.216.85 Bảo dưỡng - Sửa chữa hộp số tự động số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
23 5.216.65 Bảo dưỡng - Sửa chữa trang bị điện ô tô số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
24 6.216.84 Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
25 5.11 Chính trị
26 6.11 Chính trị
27 6.21 Chính trị
28 6.36 Cơ kỹ thuật số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
29 5.33 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
30 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
31 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
32 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
33 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
34 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
35 6.23 Giáo dục thể chất
36 6.216.89 Học tập doanh nghiệp
37 5.216.57 Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
38 5.62 Kỹ thuật điện - điện tử
39 5.216.67 Kỹ thuật Lái xe số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
40 5.216.56 Nguyên lý động cơ đốt trong số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
41 6.216.87 Nhiệt kỹ thuật
42 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
43 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
44 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
45 5.43 Qua ban Hàn số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
46 5.40 Qua ban Nguội số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
47 6.216.88 Thực tập doanh nghiệp
48 5.16 Tin học
49 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
50 6.26 Tin học
51 5.34 Vật liệu cơ khí số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
52 5.31 Vẽ kỹ thuật 1 số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com