Giáo trình đào tạo

Giáo trình các môn nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

TT Mã môn học / mô đun Tên môn học / mô đun Ban hành
theo quyết định
1 5.205.58 An toàn hệ thống lạnh
2 5.30 An toàn lao động - Tổ chức sản xuất
3 MC01B Anh văn 2
4 5.14 Anh văn giao tiếp
5 6.14 Anh văn giao tiếp số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
6 5.20 AVCN Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
7 5.11 Chính trị
8 6.11 Chính trị
9 6.21 Chính trị
10 5.205.59 Cơ sở kỹ thuật Nhiệt- Lạnh và Điều hòa không khí số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
11 5.57 Điện tử cơ bản số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
12 5.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
13 6.15 Giáo dục quốc phòng - An ninh
14 6.27 Giáo dục quốc phòng - An ninh
15 5.13 Giáo dục thể chất số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
16 6.13 Giáo dục thể chất số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
17 6.23 Giáo dục thể chất
18 5.205.61 Hệ thống ĐHKK cục bộ số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
19 5.205.64 Hệ thống ĐHKK trung tâm số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
20 5.205.63 Hệ thống lạnh công nghiệp số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
21 5.205.62 Hệ thống lạnh dân dụng số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
22 6.205.82 Học tập doanh nghiệp
23 5.205.57 Kỹ thuật điện lạnh số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
24 5.56 Lắp đặt điện dân dụng số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
25 5.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
26 6.12 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
27 6.22 Pháp luật số: 168/QĐ-CĐKT, ngày 30/8/2021
28 5.43 Qua ban Hàn số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
29 5.205.60 Thiết bị Lạnh cơ bản số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
30 6.205.80 Thiết kế hệ thống lạnh số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
31 6.205.83 Thực tập doanh nghiệp
32 5.16 Tin học
33 6.16 Tin học số: 338/QĐ-CĐKT, ngày 17/12/2020
34 6.26 Tin học
35 5.59 Trang bị điện cơ bản số: 267A/QĐ-CĐKT, ngày 16/12/2021
36 6.205.81 Tự động hóa hệ thống lạnh số: 283/QĐ-CĐKT, ngày 31/12/2021
37 5.37 Vẽ điện
Các tin khác

thegioixinh.net thienhaso.com