Thông báo

Khám sức khỏe đầu vào cho học sinh, sinh viên K19

08:35 | 29/10/2019
Thực hiện kế hoạch số 440/KH-CĐKT, ngày 22/10/2019, trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai đã phối hợp với phòng Khám để khám sức khỏe tại Giảng đường trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai.
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của HSSV về việc phòng, chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh học đường. Kịp thời phát hiện HSSV bị mắc các bệnh học đường để cùng với phụ huynh HSSV có biện pháp phòng tránh và chữa trị kịp thời thời, hiệu quả.

Một số hình ảnh khám sức khỏe đầu vào cho học sinh, sinh viên K19